ALAN: YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ
MESLEK: PASTACI ÇIRAĞI

MESLEK ELEMANI TANIMI
Pastacı Çırağı, hijyen ve sanitasyon kurallarına uygun olarak kendisine verilen görevleri yerine getiren üstlerinin denetiminde çalışan mesleğe yeni başlamış deneyimsiz mutfak elemanıdır.
 
GİRİŞ KOŞULLARI
1.       Okuma yazma bilmek veya ilkokul mezunu olmak.
2.       Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.

İSTİHDAM ALANLARI
Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler Yiyecek İçecek Hizmetleri alanında;
1.       Konaklama işletmelerinin pastane bölümlerinde,
2.       Pastanelerde,
3.       Kurum mutfaklarında,
4.       Kafeterya ve restoranlarda,
5.       Yemek fabrikalarında,
6.       Baklavacı ve börekçi, vb. yerlerde çalışabilirler.
 
BELGELENDİRME
Sertifika programlarında; meslek elemanlarının sahip olduğu yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilir. Bu programlarda mesleğin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.
 
•        Sertifika öğretim programı sürecinde bireylerin tamamladığı modüller, aldığı eğitimin tümü ve kazandıkları yeterlikler belgelendirilir.
•        Öğretim programının sonunda mesleğin yeterliklerini kazanan bireylerin aldığı belgeler mevzuat doğrultusunda sertifikada değerlendirilir. Bireyler mesleğin düzeyine göre mesleğinde sertifika alabilir.
•        Bireyler gelecekte meslek değiştirmek veya mesleğin ilişkili olduğu diğer mesleklere geçmek amacıyla eğitim almak isterse, kazandığı yeterlikler değerlendirilecektir.
•        Fark modüllerini tamamlayanlar ikinci bir meslekte kendini yetiştirebilecektir.
•        Öğretim programından ayrılan bireyin kazandığı yeterlikler belgelendirilerek istendiğinde diğer sertifika programlarında değerlendirilir.
•        Mesleğin seviyesine ve yeterliklerine sahip olanlar sertifika almaya hak kazanır ve ilgili iş yerlerinde çalışabilirler.
 
YATAY VE DİKEY GEÇİŞLER
Mesleğe yönelik geniş tabanlı yeterlikler kazandırmak hedeflenmiştir.
1.       Eğitimin sonunda, mesleğinde sertifika alan birey gerektirdiğinde fark eğitimi alarak diploma programını tamamlayabilir.
2.       Meslekî eğitim alan veya bitirmiş olan birey; gerekli modülleri tamamlayarak alandaki diğer meslekler arasında geçiş yapabilir.
 
EĞİTİM SÜRESİ
Meslek programının toplam eğitim süresi haftada 30 saat Toplam: 6 hafta 152 saat olarak planlanmıştır.
 
ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Modüler öğretime yönelik olarak bireysel öğrenme yöntem ve teknikleriuygulanır.
1.       Eğitimciler bireylere rehberlik eder.
2.       Bireyler kendi kendine öğrenmeye teşvik edilir.
3.       Bireylerin aktif olması sağlanır.
4.       Bireyler araştırmaya yönlendirilir.
5.       Bireyler kendi kendilerini değerlendirebilir.
6.       Bireylere meslekî yeterlik kazandırmaya yönelik yöntem ve teknikler uygulanır.
 
ÖĞRENCİ/KURSİYER KAZANIMLARI
Programın sonunda mesleğe yönelik olarak öğrenci/kursiyer;
1.       Mesleğin ait olduğu alandaki temel bilgi ve becerileri kazanabilecektir.
2.       Alanın gerektirdiği temel yeterliklere sahip olabilecektir.
3.       Mesleğin gerektirdiği işleri yapabilecektir.
4.       Mesleğin gerektirdiği özel mesleki yeterlikleri kazanabilecektir.
5.       Öğrenci/Kursiyer merkezli daha aktif ve kendi hızına göre öğrenme olanağı tanıyan kazanımlara sahip olabilecektir.

Sizi Arayalım

Ücretsiz bilgi almanız için sizi arayalım!