Misyonumuz;

Ülke ekonomimize, sahip olduğumuz bilgi, teknoloji ve niteliklilik kullanarak ve gerçekleştirdiğimiz yüksek kaliteli eğitim hizmetlerimizle ve projelerimizin hayata geçirilmesi ile katkı sağlamaktır. “Bana söylersen unutabilirim, gösterirsen anımsayabilirim, ama beni de katarsan anlarım” sözünde vurgulanan anlayıştan yola çıkarak katılımcı, araştırmacı ve tartışmacı bir eğitim uygulamak isteyen eğitim merkezimizde akılcı ve aydınlanmacı bireylerin yetiştirilmesi hedeflenmiştir.

Mavisu Meslek Edindirme Kursu’nun misyonu kuşku yok ki en iyi biçimde eğitim merkezimizin önüne koyduğu hedeflerle açıklanabilir. 

Vizyonumuz;

Ulusal ve uluslararası eğitim ve danışmanlık dünyasındaki kurum ve örgütlerle işbirliği yüksek, kurumsal kültürü ve kimliği güçlü, eğitimdeki tüm yeniliklere açık, yeni modeller üreterek öncülük eden lider bir eğitim kurumu olarak ilerlemek, Ülke sanayi’nin ihtiyaç duyduğu vasıflı iş gücü yetiştirilmesine ve bu suretle ülkenin istihdam imkanlarını artırıcı işsiz ve mesleksiz gençleri, sanayinin ihtiyaç duyduğu vasıflı bir eleman olarak yetiştirme, onların kendi işyerlerini kurabilmelerine veya alanlarında iş bulabilmelerine yardımcı olma amacına dönük eğitim çalışmalarına katkıda bulunmak için Mavisu Meslek Edindirme Kursu’nun büyütülmesi, geliştirilmesi ve şubelerini açmaktır.
 
Uygunluk: Tüm yasalara, düzenlemelere ve standartlara uyulur.
Gizlilik: Başta şirketimiz müşterilerinin bilgileri olmak üzere çalışanlar, tedarikçiler ve iş ortaklarımız ile ilgili her türlü bilgi, yasaların izin verdiği merciler dışında hiçbir kişi ve kuruluşla paylaşılmaz.
Müşteriye özel çözümler: Her işletme nevi şahsına münhasırdır. Bu nedenle her müşteri için üretilen çözümler de onun yapısına, kültürüne ve iş süreçlerine özel olarak geliştirilir. 
Gerçekçi ve etkin uygulamalar: Üretilen çözümlerin, hayata geçirilebilirliği ve uygulanabilirliği esastır. Çok akılcı olduğu halde uygulanamayacak çözümlerden kaçınılır. Üretilen her türlü bilgi, belge ve yöntemin müşterinin iş hayatında etkili ve kalıcı sonuçlar doğurmasına odaklanılır. 

Değerlerimiz;

Dürüstlük: Çalışma ve faaliyetlerimizde, müşteriler, çalışanlar, kurum ve kuruluşlar ile olan ilişkilerimizde dürüstlük ilkesine bağlı kalınır.
Güvenilirlik: Danışmanlık ve Eğitim sektörünün temelinde güvenin yattığının bilinciyle müşterilere, çalışanlara, kurum ve kuruluşlara açık, anlaşılır ve doğru bilgiler verilir, zamanında, eksiksiz ve verilen sözler doğrultusunda hizmet sunulur.
Tarafsızlık: Müşterilere, tedarikçilere, müşterilere, çalışanlara, kurum ve kuruluşlara cinsiyet, davranış, görüş ve etnik köken nedeniyle önyargılı yaklaşılmaz, hiçbir ortam ve koşulda ayrımcılık yapılmaz.

Ücretsiz bilgi almanız için sizi arayalım!