2012 yılında ülkemizde en yüksek standartlarda kurumlara ve bireylere özgün çözümler üretmek, eğitim ve gelişimlerine katkı sağlamak, firmalara muhtelif konularda danışmanlıklar gerçekleştirmek üzere kurulmuştur. Bu doğrultuda, bilgi ve deneyimlerini daha çağdaş bir platformda sunmayı hedeflemiştir. Gerek eğitimlerimiz, gerekse danışmanlık hizmetimiz, her kurumun ihtiyacının belirlenmesi ile ihtiyaca özel olarak verilmekte olup, eğitmen ve danışmanlarımızın her biri kendi alanlarında deneyimli, profesyonel kariyere sahip ve derin bilgi birikimine sahip kişilerden oluşmaktadır.

Ülke ekonomimize, sahip olduğumuz bilgi, teknoloji ve kalifikasyonlarımızı kullanarak ve gerçekleştirdiğimiz yüksek kaliteli eğitim hizmetlerimizle ve projelerimizin hayata geçirilmesi ile katkı sağlamayı amaçlamaktayız.

Çalışmalarımızın her aşamasında Türkiye İş Kurumu (İşkur) başta olmak üzere, Esnaf Odaları, Esnaf ve Sanatkarlar Federasyonları ve devletin tüm yetkili kurumları ile birlikte hareket edilecektir.

Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi Kurs, Seminer ve Eğitim konularını planlarken, öncelikle, istihdam piyasası dinamiklerinin yakından incelenmesi yapılmıştır. İkinci olarak, kriz döneminde işini kaybeden ve beceri geliştirme kurslarının ana hedefini oluşturan işsizlerin profilinin anlaşılması önemlidir. Bu bilgiler ışığında, Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi’nden yararlanacak kişilerin ihtiyacının ve eğitim gereksinimlerinin belirlenmesi hedeflenmiştir. 
Faaliyet konuları olarak belirlenen hizmetler değişkenlik gösterebilir. Talep ve ihtiyaç, eğitim merkezinin kapasitesi ile değişecektir. Belirlenen faaliyet konuları eğitmen kadromuzda çalışmak üzere anlaştığımız kişilerin kapasitelerine göre belirlenmiştir.
 
Mavisu Meslek Edindirme Kursu nasıl bir eğitim, nasıl bir öğrenci, nasıl bir toplum ve nasıl bir dünya hedeflemektedir? Nasıl Bir Eğitim, Nasıl Bir İnsan, Nasıl Bir Toplum Görüşü sorularının yanıtları Mavisu Meslek Edindirme Kursu misyonunu da tanımlayacaktır.

Nasıl Bir Eğitim?

Bilgiyi dikte ettiren değil bilgiye ulaşma yollarını öğreten, takım çalışmasını ön plana çıkaran, öğrenci öğretim elemanı etkileşimini üst düzeyde tutmaya özen gösteren, araştırıcı ve yaratıcı öğrenci odaklı bir eğitim.

Nasıl Bir Öğrenci?

Aklını kullanan, soru sormaktan çekinmeyen, düşleyen ve düşünen, çalışkan, üretken ve yaratıcı, toplumsal sorunlara duyarlı, öz değerlerine saygılı, iletişim becerileri gelişmiş ve aydın bireyler.

Nasıl Bir Toplum?

Aklın ve bilimin ışığı altında sahip olduğu değerlerin bilincinde olan ve bu değerleri üretime yönelik olarak kullanabilen, güçlü bir toplum.

Ücretsiz bilgi almanız için sizi arayalım!